อ่านนิสัยจากท่าสูบบุหรี่

อ่านนิสัยจากท่าสูบบุหรี่

                         เรามักได้ยินเสมอว่า การสูบบุหรี่ให้โทษแก่ร่างกาย จึงมีคนเลิกสูบบุหรี่กันมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่บุหรี่ก็ยังคงมีอยู่ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะลบเลือนไปไม่ได้เพราะคนจํานวนมากยังสูบบุหรี่กันอยู่ การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ทํากันง่ายๆ ไม่มีข้อกําหนดเป็นพิธีรีตองอะไร สูบ ได้ตามสบายทุกท่วงท่าเพราะอย่างนี้นี่เอง ท่าสูบบุหรี่จึงมีหลากหลาย แต่ละคนจะมีท่าสูบบุหรี่ไม่เหมือนกัน ดูจากท่าสูบบุหรีก็คงพอจะบอกนิสัยใจคอของคนสูบได้ ต่อไปนี้คือวิธี อ่านนิสัยคนจากท่าสูบบุหรี่ที่มีหลากหลายและแปลก ๆ

คนที่ชอบค่อย ๆ ปล่อยควันออกทางรูจมูก

                        คนที่ชอบสูบบุหรี่อัดเข้าปอดแรงๆ จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยควันบุหรี่ออกทางจมูก เป็นพวกที่รู้จักหาความสุขจากการสูบบุหรี่ พวกเขาจะมีความสุขมากที่ปล่อยให้ควันบุหรี่ค่อย ๆ ออกจากรูจมูก นั้นแสดงว่าพวกเขามั่นใจในสุขภาพของตัวเอง จึงมีนิสัยเปิดเผย

ท่าสูบบุหรี่อย่างนี้พบได้ค่อนข้างน้อยในกลุ่มผู้หญิง ถ้าผู้หญิงคนไหนสบุหรี่ในท่านี้ แสดงว่าเธอเป็นเธอเป็นคนที่ทําอะไรกระตือรือร้น ชอบชิงดีชิงเด่น นิสัยเปิดเผยร่าเริง คนพวกนี้จะเปิดเผยใจป้ำ จิตใจกว้างขวาง ดังนั้น เวลาคุยกับคนพวกนี้ ต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา อย่าพูดจาอึ้ง ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ชอบใจ

คนที่ชอบสูบบุหรี่ถี่ ๆ เร็ว ๆ

                     คนที่ชอบสูบบุหรี่ถี่ ๆ เร็ว ๆ มักรู้สึกร้อนอกร้อนใจอย่างไม่มีเหตุผล คิดอะไรสับสน เครียดง่าย แม้ขณะรับประทานอาหารมื้อเช้า ก็ยังรู้สึกเครียดอย่างไม่มีเหตุผล เวลาสูบบุหรี่ จึงมักชอบสูบแล้วพ่นควันออกทันที่เร็ว ๆ

การพูดคุยกับคนแบบนี้ จะต้องใจเย็นไว้ และมีท่าที่ปล่อยตัวตามสบายอย่างเป็นธรรมชาติ พยายามอย่าพูดในประเด็นที่ทําให้พวกเขาเครียด หรือสุดโต่ง ไปอีกขั้ว เพื่อมิให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเหมือนถูกมัดมือชก ทําอะไรไม่ถูก เช่น ถ้าพวกเขาพูดแล้วฟังเหมือนพวกเขากําลังไม่พอใจหรือไม่สบายใจอะไร สักเรื่อง เราควรฟังพวกเขาอย่างเยือกเย็น คอยพูดปลอบใจเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของพวกเขาให้เหมาะกับจังหวะโอกาส และเมื่อพวกเขาใจเย็นลงแล้วเราก็ไปแหย่เขา

คนที่สูบบุหรี่จัด

                     คนที่สูบบุหรี่จัดมีสองพวก พวกหนึ่งสูบจัดเพราะอาชีพ อีกพวกเป็นเพราะเสพติดพวกแรกนี้ส่วนมากจะเป็นพวกนักเขียน นักการเมือง เซลล์แมน ฯลฯ พวกนักขัยนมักคาบบุหรี่ติดปากอยู่ตลอดเวลาที่ใช้ความคิดเขียนหนังสือ พอเขียนสักประโยค ก็จะจุดบุหรี่สูบ แถมสูบติด ๆ กันหลายอึด ภาพอย่างนี้เราพบเห็นกันได้บ่อย เพราะนักเขียนมักเป็นอย่างนี้กันแทบจะทุกคน

นักการเมืองและนักการทูตที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา เวลาพูดคุยสนทนากัน มักหยิบบุหรี่ขึ้นจุดสูบจนกลายเป็นความเคยชิน และถือเป็นจังหวะหนึ่งของการพูดคุยสนทนาด้วย คนที่ต้องสูบบุหรี่จัดเพราะอาชีพพวกนี้ประสาทมักเครียดอยู่เสมอ และมีปฏิกิริยาไวเป็นพิเศษต่อสิ่งเร้าจากภายนอก พวกเขาจึงเข้าใจความหมายที่อีกฝ่ายพูดได้เร็ว และตัดสินใจได้เร็วด้วย

แน่นอนว่า เราต้องเตรียมข้อมูลและประเด็นคุยให้มากพอที่จะพูดคุยกับคนพวกนี้ นั่นแหละถึงจะดี ขณะเดียวกัน เวลาพูด ก็ต้องทําตัวตามสบายให้เป็น ธรรมชาติ พูดจากระชับได้สาระใจความ ไม่ต้องคุยเล่นเรื่อยเปื่อยนั่นจะดีที่เดียว

พวกสุดท้ายคือ พวกติดบุหรี่ โดยทั่วไป พวกนี้จะมีนิสัยดื้อรั้น รุ่มร้อน ถือตัวเองเป็นใหญ่ โมโหร้าย เวลาคุยกับพวกเขา ต้องเลี่ยงไม่ใช้วิธีรุกเล่นงาน ต้องรอให้พวกเขามีความประทับใจที่ดีต่อเราก่อน เราถึงจะบอกเจตนาที่มาพบได้แล้วเราก็จะสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้