สไตล์การลงทุนแบบผู้หญิง

สไตล์การลงทุนแบบผู้หญิง

ตอนนี้เราทราบแล้วว่านักลงทุนสตรีรายย่อยมองโลกในแง่ดีน้อยกว่า และมักจะตื่นตูมเทขายหุ้นเมื่อตลาดถล่มน้อยกว่า ซื้อขายน้อยกว่า และลงทุนแบบเสี่ยงๆ น้อยกว่า แต่พวกนักลงทุนผู้หญิงมืออาชีพล่ะ? ความแตกต่างนี้ยังคงใช้ได้หรือไม่?

สเตฟาน รูเอนซีและอเล็กซานดรา นิสเซนได้ทําการศึกษาแตกต่างระหว่างผู้จัดการกองทุนชายกับหญิงซึ่งยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่พบในอดีตและเผยให้เห็นสิ่งที่พบใหม่ นักวิจัยทั้งคู่ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนรวมทุกกองทุนที่มีผู้จัดการดูแลคนเดียว (ไม่ใช่เป็นกลุ่ม) ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 1994 ถึงธันวาคม 2006 รวมทั้งสิ้น 15,170 กองทุน โดยราว 10 เปอร์เซ็นต์มีผู้หญิงเป็นผู้จัดการ พบว่าแม้ความแตกต่างของนักลงทุนชนกลุ่มน้อยนี้จะเห็นไม่ชัดเจนเท่าในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของสภาวะทางอารมณ์ของผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด

การศึกษานี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า ผู้หญิงชอบเสี่ยงน้อยกว่าผู้ชาย และสิ่งที่พบใหม่ก็คือ ผู้จัดการกองทุนสตรีจะเลือกลงทุนโดยใช้ “สไตล์การลงทุนแบบสุดขั้ว” น้อยกว่าพวกผู้ชาย ไม่เพียงเท่านั้น พวกเธอยังยืนหยัดกับสไตล์การลงทุนของเธอมากกว่า โดยไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม และเช่นเคย นักลงทุนผู้หญิงจะซื้อขายน้อยกว่าชาย แม้แต่ในหมู่มืออาชีพความแตกต่างนี้ยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ สภาวะทางอารมณ์ที่สงบนิ่ง และ อดทนของผู้หญิง ไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพของเธอเหนือกว่าผู้ชายเลย ประสิทธิภาพของทั้งสองกลุ่มไม่ได้ต่างกันนัก อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ ไม่ได้เป็นทุกอย่าง ความสม่ำเสมอและ “ประสิทธิภาพที่คงทน” (หรือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอปีแล้วปีเล่า” ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน

รูเอนซีและนิสเซนแสดงให้เห็นว่าการเกาะติดกับวิธีการและปรัชญาลงทุนที่ใช้ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา วิ่งตามแนวโน้มการลงทุนฮอตฮิต และธรรมชาติของสตรีที่ไม่นิยม “สไตล์การลงทุนแบบสุดขั้ว” ทำให้กองทุนรวมที่มีผู้หญิงเป็นผู้จัดการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและคงทนกว่า สรุปก็คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่มีผู้หญิงเป็นผู้จัดการจะผันผวนน้อยกว่ากองทุนที่มีนักลงทุนชายเป็นผู้จัดการ อย่างที่นักวิจัยบอกว่า “การค้นพบนี้แสดงว่า ผลงานในอดีตเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผลงานในอนาคตของกองทุนที่มีผู้หญิงเป็นผู้จัดการน่าจะดีกว่าผู้ชาย”

แม้ว่าประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างผู้จัดการกองทุนหญิงกับชาย แต่สถิติเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนเก็งกําไรเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เผยให้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม อย่างสิ้นเชิง กองทุนเก็งกําไรเป็นกองทุนการลงทุนพิเศษสําหรับนักลงทุนประเภทบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงมากและนักลงทุนสถาบัน ปกติแล้วผู้จัดการกองทุนจะทําการเปิดสถานะเพื่อ “เก็งกําไร” ภายในพอร์ตโฟลิโอของตนเอง โดยจะ “ลอง” (long) หรือ “ชอร์ต” (Short) หุ้น (การเก็งว่าหุ้นจะสูงขึ้นหรือต่ำลง) ในหลายกรณีกองทุนเก็งกําไรจะมีความเสี่ยงกว่ากองทุนรวมโดยเฉลี่ยมาก

สรุปว่า พวกเธอมีผลประกอบการที่ดีกว่าเมื่อตลาดอยู่ในขาขึ้น และขาดทุนน้อยกว่าเมื่อตลาดเป็นขาลง แม้ว่าการศึกษานี้จะไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงสาเหตุของผลประกอบการที่เหนือกว่า แต่เราคาดเดาได้ว่าน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ ที่เราได้กล่าวมาแล้ว