จุดเด่นของนักลงทุนสตรี

จุดเด่นของนักลงทุนสตรี

                     นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่ขยันขันแข็งในวงการพฤติกรรมการเงินและประสาทเศรษฐศาสตร์จะยังคงทําการศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม ทัศนคติ และผลลัพธ์ของการลงทุนที่แตกต่างระหว่างชายกับหญิงต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัย มันเป็นเรื่องที่คนไม่เคยเบื่อหน่าย บางครั้งก็เป็นที่โต้เถียง แต่ที่แน่นอนก็คือ ให้ความรู้ความเข้าใจใหม่แก่เราเสมอ เมื่อนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาประกอบกันเป็นภาพที่บอกว่าสภาวะทางอารมณ์ของการลงทุนที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างไร รับรอง ว่าเราทุกคนจะคุ้นเคยกันดี ทว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องคุณสมบัติที่เหมือนกันระหว่างนักลงทุนสตรีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ สิ่งที่ทําให้เขาเป็นนักลงทุนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และเราทุกคนสามารถเรียนรู้จากสภาวะอารมณ์ของเขาได้อย่างไรนั้น ขอให้เรามาทบทวนสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดกันอีกครั้ง นักลงทุนสตรีมักจะ

  1. ซื้อๆ ขายๆ น้อยกว่าผู้ชาย
  2. แสดงออกถึงความมั่นใจเกินควรน้อยกว่า ผู้ชายมักคิดว่าพวก เขารู้มากกว่าที่พวกเขารู้จริง ขณะที่ผู้หญิงมักจะรู้ตัวว่าตนไม่รู้อะไรบ้าง
  3. ผู้หญิงชอบความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ชาย
  4. มองโลกในแง่ดีน้อยกว่า ดังนั้นจึงมีมุมมองที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงมากกว่า
  5. ทุ่มเวลากับการศึกษาการลงทุนที่เป็นไปได้ พิจารณาในทุกแง่มุมและรายละเอียด รวมทั้งมุมมองที่แตกต่างไปมากกว่าผู้ชาย
  6. ยืนหยัดต้านทานแรงกดดันจากเพื่อนฝูงได้มากกว่า และมักจะตัดสินใจแบบเดียวกันไม่ว่าจะมีคนจับตามองอยู่หรือไม่ก็ตาม
  7. เรียนรู้จากความผิดพลาด
  8. มีเทสโทสเทอโรนต่ำกว่าผู้ชาย ทําให้พวกเธอพร้อมใจรับความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งทําให้วงจรตลาดผันผวนน้อยกว่า

                   ผลจากวิธีการลงทุนและสภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่าง ทําให้นักลงทุนสตรีมีผลการลงทุนที่สม่ำเสมอและคงทนกว่า คุณสามารถวางใจพวกเธอได้ นอกจากนี้ในโลกของการเก็งกําไร ผู้จัดการกองทุนเก็งกําไรสตรีก็ยังมีผลงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบุรุษ และยังได้รับผลกระทบจากการตกต่ำของตลาดไม่รุนแรงเท่าด้วย

                   ลักษณะทั้ง 8 ประการที่กล่าวมาข้างต้นคือทัศนคติที่นักลงทุน ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงควรจะมี และเราทุกคนก็ทําได้ด้วย แม้จะไม่ ง่าย แต่ก็เป็นไปได้ เราอาจต้องฝึกฝน ต้องทํางานอย่างหนัก อาจผิด พลาดเป็นครั้งคราว แต่มันเป็นไปได้ การทําเช่นนี้ จะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าเหมือนกับนักทุนสตรีทั้งหลาย

                   สิ่งสําคัญอีกอย่างคือ เราควรจะลองดู เราต้องฝังทัศนคติเก่าๆ ของ วอลล์สตรีท หลังจากที่เราได้ผ่านวิกฤตการณ์การเงินซึ่งส่งผลกระทบถึงทุกคนแม้แต่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็ตาม วิกฤติครั้งนี้ทําให้ทุกคนพากันจนลง เพราะฉะนั้นขอให้เราอ่านต่อไป เพื่อที่จะได้ทราบว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลมีสไตล์การลงทุนที่ค่อนมาทางผู้หญิง มากกว่าที่พวกเราตระหนักกันอย่างไร และทําไมมันจึงเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อมาถึงเรื่องการลงทุน