ข้อดีของการขายแบบออนไลน์

ข้อดีของการขายแบบออนไลน์

ไม่ต้องหาลูกค้า แต่ลูกค้าจะมาเอง คุณสามารถเลือกจําหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่เป็นที่ต้องการ เป็นที่นิยม เป็นที่สนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้โดยตรง จากการที่พวกเขาส่วนใหญ่ จะเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณ เพราะต่อการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ

ไม่ต้องเสี่ยง ทุนจมในการ สต็อกสินค้า คุณไม่ต้องมีสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ที่โฆษณาอยู่บนเว็บไซต์เอาไว้ก่อน เรียกว่าไม่ต้องสต๊อกสินค้า หากลูกค้าคนไหนสนใจทําเรื่องสั่งสินค้า คุณก็เพียงแค่ค้นหา

หรือเช็คสินค้า ราคาสินค้า หรือบริการนั้นๆที่ถูกที่สุด ตามแหล่งที่คุณรู้จักเอาไว้ก่อน ซึ่งเรียกว่า Pre-Order

รอจนลูกค้าแจ้งว่าตกลงซื้อและโอนเงินมาให้ คุณจึงค่อยส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า กำไรที่คุณได้ ก็คือทําไรจากส่วนต่างของสินค้า หรือบริการนั้นๆ

ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน สร้าง หรือลงทุน เช่า ทําเล ที่ตั้งสถานที่สําหรับขายสินค้าหรือบริการ คุณไม่ต้องมีทําเลในการค้าขาย การทําธุรกิจเพียงแค่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรือใช้บริการฝากขายสินค้า หรือบริการของคุณผ่านเว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ ที่มีคนเข้าชม ต่อวันเป็นจํานวนมาก อีกทั้งไม่ต้องมีต้นทุนในการลงทุนด้านทําเล หรือสถานที่ จึงลดต้นทุนในเรื่องของ ค่าเช่าสถานที่ หรือค่าซื่อสถานที่

เปิดทําการซื้อ ขาย แลก ได้ตลอดเวลา ชั่วโมง โดยไม่ต้อง นั่งเฝ้า คุณไม่ต้องกังวลว่า จะต่องเปิด-ปิดร้าน เช้าไป ปิดเร็วไป หรือเปิดร้านตรงกับช่วงเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการหรือไม่ เพราะคุณสามารถทำกิจการพาณิชย์ทางอิแล็กทรอนิกส์กับคนทั่วโลก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ซื้อ หรือนักขายโดยตรง คุณไม่ต้องให้บริการ “ต่อหน้า” ผู้ซื้อเป็นอย่างดี เพราะคุณและลูกคําไม่จําเป็นต้องพบกัน จึงไม่ต้องแต่งตัวสุภาพ เพียงแค่รักษาการมีมนุษยสัมพันธ์ สร้างพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อลูกค้า ผ่าน “ข้อความ” ที่ปรากฏในเว็บไซต์ อันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง หรือต่อเติมให้ลูกค้าอ่านแล้วเชื่อใจ หรือมั่นใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้

ข้อดีของการขายออนไลน์ที่ได้นํามาเสนอนี้ เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายๆ ท่านที่อาจจะยังไม่เคยเป็นนักขายออนไลน์ หรือกําลังคิดที่จะทําธุรกิจออนไลน์ คงเกิดความสนใจและอยากจะลงมือทำบ้างเพราะดูเหมือนจะง่าย รวมทั้งอาจจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้เกิดได้ไม่ยาก แต่ความจริงแล้วการเป็นนักขายออนไลน์ หรือการเป็นนักขายแบบออฟไลน์ ไม่ว่าจะทําอย่างจริงจัง หรือทําเป็นอาชีพเสริมนั้นต้องรอบคอบและไตร่ตรองให้ดี จึงจะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จ และเมื่อถึงตรงนี้ผู้อ่านที่ต้องการจะทําอาชีพ นักขาย หรือเป็นนักขายประเภทหนึ่งแต่ต้องการ เปลี่ยนไปเป็นนักขายอีกประเภทหนึ่งคงพอจะนําประเภทของนักขายที่ได้นําเสนอนี้ไปพิจารณา เพื่อเลือกทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตามความต้องการของคุณ เช่น ทําเพื่อเลี้ยงชีพ ทําเพื่อหารายได้เสริม เพื่อสร้างความสําเร็จให้เป็นสุดยอดนักขายให้เกิดขึ้นได้จริง