การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ

ประวัติความเป็นมาของการนั่งสมาธิ นั้นถือได้ว่าเป็นอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งตอนที่ท่านเนลสันเมนเดล มาเยี่ยมเยือนประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับ การปล่อยออกมาจากเรือนจํา นักข่าวได้สัมภาษณ์และถามท่านว่าอยากทําอะไรมากที่สุด ท่านตอบว่า “อยากนั่งโดยไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยตั้งแต่ได้ออกมาจาก ฉันยังไม่เคยมีโอกาสดีๆ เช่นนั้น ฉันไม่มีเวลาว่างเลย ดังนั้นสิ่งที่ฉันอยา ทํามากที่สุดในตอนนี้ก็คือ นั่งโดยไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลย” การมีโอกาสที่จะนั่งและเบิกบานกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นก็เป็นเรื่องวิเศษ หายใจเข้าและหายใจออกโดยไม่ต้องดิ้นรนอะไรทั้งนั้น โปรดนั่งและหายใจเพื่อท่านเนลสัน เมนเดลล่า และทุกๆ คนที่กําลังวิ่งยุ่ง ไม่มีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อสัมผัสกับชีวิตอันแท้จริง สมัยนี้ การนั่งโดยไม่ทำอะไรอย่างอื่นนั้นถือเป็นสิ่งมีค่า และยังเป็นสิ่งสําคัญต่อการเยียวยา และบํารุงรักษาตัวเองอีกด้วย

หาท่านั่งที่สบาย จะนั่งบนเบาะรองนั่งหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ ถ้าเธอนั่งบนเก้าอี้ ขอให้วางเท้าทั้งสองราบแนบบนพื้น นั่งหลังตรงโดยไม่แข็งททื่อ ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเบาะรองนั่ง หรือเก้าอี้ โดยไม่เกร็งท้อง กําหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าและออก หากจิตเธอซัดส่าย ก็เพราะจิตเราเป็นเช่นนั้น ก็ให้นําการรับรู้กับมาอยู่ที่ลมหายใจของเธอ

การนั่งสมาธินั้น แรกสุดเธอต้องไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลย เพียงปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย ถ้ารู้จักศิลปะของหายใจและยิ้ม ความสุขจากการนั่งสมาธินั้นจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพลังแห่งสติและสมาธิ จะเห็นความเป็นจริงของร่างกาย ความเป็นจริงของจิตวิญญาณ และความเป็นจริงของสถานการณ์ต่างๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน มักจะไม่ทําผิดพลาดมากเกินไป และมีโอกาสทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อนําความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ตนเอง และคนที่รัก นี่คือประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

เจริญสติด้วยการยิ้ม

เจริญสติด้วยการยิ้ม แบบฝึกปฏิบัติต่อมาก็คือ “ยิ้ม ปล่อยวาง” “หายใจเข้า ฉันยิ้ม หายใจออก ฉันปล่อยวาง หายใจเข้า ฉันยิ้มให้ร่างกายของฉัน หายใจออก ฉันทําร่างกายของฉันให้สงบ หายใจเข้า ฉันยิ้มให้กับความรู้สึกของฉัน หายใจออก ฉันทําความรู้สึกของฉันให้สงบ ยิ้ม ปล่อยวาง” การยิ้มนั้นเป็นการ ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาก ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกเบิกบานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะยิ้มได้ เพราะการยิ้มนั้นก็เป็นเหมือนการฝึกโยคะ แต่เป็นการฝึกโยคะด้วยปาก ถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกเบิกบาน การยิ้มจะช่วยให้ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆ บนใบหน้า เมื่อเราโกรธหรือรู้สึกกลัว กล้ามเนื้อเหล่านี้จะตึงเครียด ถ้าได้ส่องกระจกในตอนนั้น จะเห็นได้ถึงความเครียดที่ปรากฏอยู่บนในหน้า หากเธอรู้วิธีหายใจเข้าและยิ้ม ความตึงเครียดจะสลายไปอย่างรวดเร็ว แล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้นมาก สามารถช่วยเหลือคนที่กําลังเครียดได้ด้วยการยิ้มให้ เขาหรือเธอจะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อได้รับรอยยิ้มเช่นนี้ “หายใจเข้า ฉันยิ้ม หายใจออก ฉัน ปล่อยวางความเครียด”

หายใจเข้าเธอรู้ว่าเธอกําลังโกรธในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทํากับเรา หายใจออกฉันยิ้มเพราะรู้ว่าเราสามารถโอบกอดความรู้สึกนี้ และมีความสงบได้ เขียนประโยคเหล่านี้ลงไปบนแผ่นกระดาษเล็กๆ ขนาดบัตรเครดิต แล้วใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์  “ถึงแม้ตอนนี้ ฉันกําลังโกรธคนที่ฉันรักอยู่ แต่ลึกเข้าไปในใจแล้ว ฉันรู้ว่าฉันสามารถมีความสงบสุขได้” เมื่อไรก็ตามที่เธอกําลังจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ ก็ให้นํากระดาษแผ่นนี้ออกมาอ่าน และเริ่มหายใจเข้าและออก เป็นสิ่งสําคัญที่เธอจะต้องทําเช่นนี้อย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งตนเองและคนที่รัก พกพระพุทธเจ้าไว้ในกระเป๋าสตางค์ ในยามที่ต้องการพระองค์ ก็เปิดกระเป๋าหยิบข้อคิดเตือนใจนี้ออกมาอ่าน และกลับมาอยู่กับการปฏิบัติ